Информация по переселению

Информация по переселению на

1 июля 2019 года

 

 

Управлением продолжается работа  по переселению из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы в рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства  на 2017-2021 годы «Еңбек».

На 1 июля 2019 года в региональную квоту приема оралманов включены 38 семей (77 человек) оралманов.

Из трудоизбыточных регионов республики переселилось –                                                         222 семьи (543 человека), в том числе:

- из Алматинской области – 103 семьи (292 человека);

- из Жамбылской области – 26 семей (64 человека);

          - из Туркестанской области –46 семей (93 человека);

-из Кызылординской области – 38 семьи (72 человека);

-из Мангистауской области – 2 семьи (8 человек);

- из города Шымкент – 7 семей (14 человек).

 

 

 

Информация по переселению на 1 мая 2019 года

Управлением продолжается работа  по переселению из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные регионы в рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства  на 2017-2021 годы «Еңбек».

На 1 мая 2019 года в региональную квоту приема оралманов включены 31 семья (67 человек) оралманов.

Из трудоизбыточныхрегионов республики переселилось –                                                         119семей (261человек), в том числе:

- из Алматинской области – 50семей (133человека);

- из Жамбылской области – 7 семей (14человек);

          - из Туркестанской области –30 семьи (53 человека);

-из Кызылординской области – 30 семьи (54 человека);

-из Мангистауской области – 1 семья (3 человека);

- из города Шымкент – 1 семья (4 человека).

2019 жылғы 1 мамыр

жағдайына арналған

қоныс аудару

бойынша ақпарат

 

 

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021  жылдарға  арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында еңбек күші артықаймақтардан еңбек күші тапшыаймақтарға қоныстандыру жұмыстары жалғасын табуда.

2019 жылғы 1 мамыр жағдайы бойынша 31 отбасы (67 адам) оралмандарды қабылдаудың өңірлік квотасына енгізілді.

Қазақстан Республикасының жұмыс күші артық аймақтарынан –                                                 119отбасы (261 адам) қоныс аударған, оның ішінде:

- Алматы облысынан – 50отбасы (133адам);

- Жамбыл облысынан – 7 отбасы (14адам);

-Түркістан облысынан – 30 отбасы (53 адам):

-Қызылорда облысынан – 30 отбасы (54 адам);

-Маңғыстау облысынан – 1 отбасы (3 адам);

- Шымкент қаласынан – 1 отбасы (4 адам).Кем Вы работаете?